Formát číslovania vážnych lístkov

 

Formát č.1 :

 

20200130-00013 kde prvé štyri znaky sú rok 2020, dnešný dátum 0130 ( 30-ty január ) – číslo lístka od 1 – 99 999 pre každý deň.

Nasledujúci deň začína od 1.  Príklad  20200131-00001

 

Formát č.2 :

 

30012020-00015 kde prvé štyri znaky sú dnešný dátum 3001 ( 30-ty január ) ďalej rok 2020,  – číslo lístka od 1 – 99 999 pre každý

deň. Nasledujúci deň začína od 1.  Príklad  3101202-00001

 

Formát č.3 :

 

200130001 kde prvé dva znaky sú rok 20 ( rok 2020 ), dnešný dátum 0130 ( 30-ty január ), číslo lístka od 1 – 999 pre každý deň.

Nasledujúci deň začína od 1.  Príklad  200131001

 

Formát č.4 :

 

2020-000013 kde prvé štyri znaky sú rok 2020, číslo lístka od 1 – 999 999 pre každý deň.

Nasledujúci deň začína od 1.  Príklad  2020-000001

 

Formát č.5 :

 

0000013 kde číslovanie začína od 1 až po 9 999 999

 

Formát č.6 :

 

24020001 kde číslovanie začína dvojčíslom roku (24), nasleduje dvojčíslo mesiaca (napr. február – 02) a následne 4-číslie pre poradové číslo lístka v danom mesiaci a roku.