Zoznam materiálov

Pre pridanie materiálu kliknite na .

Pre pridanie nového materiálu je potrebné kliknúť na tlačidlo Pridaj v spodnej lište programu. Zobrazené okno povoľuje zadať :

 

Názov – názov materiálu (povinné pole)

Cena predaj – jednotková predajná cena za kg v EUR. Možnosť zadať cenu na 3, alebo 4 desatinné miesta.

Katalógové číslo – katalógové číslo materiálu

Doplnkové číslo – doplnkové číslo napr. na označenie materiálu

Cena sklad* – priemerná skladová cena materiálu

Druh šrotu – univerzálne pole Evidencie vyvedené na VL ( napr. OO – ostatný odpad , NO – nebezpečný odpad)

Počet MJ na sklade* – aktuálna zásoba materiálu na sklade.

Spôsob výpočtu ceny – možnosti: EUR/MWh, EUR/t

Normovaná vlhkosť – zadanie normovanej vlhkosti v

Kód materiálu – ID materiálu pre automatické váženie.

Popis – doplnkové informácie k materiálu pri navolenom pohybe “príjem” na sklad.

Popis 2 – doplnkové informácie k materiálu pri navolenom pohybe “výdaj” na sklad.

Položky označené *  sú aktívne len pri verzii programu so skladovým hospodárstvom.

 

Po kliknutí na tlačidlo Ulož sa novo vytvorený materiál zapíše do zoznamu materiálu.

Tlačidlo Zruš zatvorí okno pridávania nového materiálu bez jeho uloženia.