Uskutočnenie váženia

Formulár ” ŠTANDARD ” 

Nové váženie sa uskutoční stlačením tlačidla   v hornej lište programu.

 

Zobrazí sa nasledujúce okno.

Pre zvolenie vozidla je potrebné zadať do poľa aspoň dva znaky z hľadaného EČV vozidla uloženého v zozname vozidiel. Nájdené zhody sa zobrazia v spodnom okne. Výberom myšou je potrebné označiť modrým zvolené vozidlo, ak je výsledkom vyhľadávania viac áut. Ak je nájdená len jedna zhoda, táto ja automaticky označená modrým. Neoznačenie vozidla vám neumožní uložiť neskôr vážny lístok, nakoľko nie je jasné o aké vozidlo sa jedná. Ak vozidlo ešte nie je v databáze, je možné ho pridať kliknutím na tlačidlo pridaj a následne opakovať hľadanie v poli.

Výber partnera sa uskutočňuje analogicky v oknách Partener, Partner ČOP, Prepravca. Ak má vozidlo predvoleného partnera navoleného v zozname áut (pole Majiteľ), tento je automaticky priradený po výbere vozidla v  predchádzajúcom kroku. Ak ho chcete zmeniť, stačí vpísať do okna aspoň prvé dva znaky nového partnera a následne ho označiť. Pridanie nového partnera sa uskutoční rovnako ako v prípade vozidla stlačením tlačidla pridaj.

V  roletovom okne Druh Pohybu je možné navoliť skladový pohyb: Príjem, výdaj, reklamácia, depozit. Pole Sklad umožňuje zadať sklad, v ktorom sa uskutoční zvolený skladový pohyb.

Prvé váženie

Do poľa Materiál sa zadáva vážený materiál pre prvé váženie. Pomocou tlačidla Pridaj sa pridá nový materiál do zoznamu materiálov, ktorý sa následne dá zadať do vyhľadávacieho poľa. Ak sa váži prázdne vozidlo, ponechá sa alebo sa zvolí Prázdne vozidlo.

Tlačidlom Vážiť  sa prenesie hmotnosť zobrazená v pravom hornom rohu hlavného okna programu do poľa Hmotnosť. Váženie uložíme tlačidlom Ulož. Práve uložené váženie sa zobrazí v zozname vážení a zostane zvýraznené hrubým písmom. To znamená, že dané váženie nie je ešte ukončené a čaká sa na druhé váženie (dováženie).

Druhé váženie

Pri druhom vážení (dovážení) tohto vozidla klikneme na tlačidlo Nové Váženie v hornej lište programu a vyhľadáme EČV vozidla. Program automaticky dohľadá posledné neukončené váženie tohto vozidla. To bude predvyplnené v časti Prvé váženie a nebude ho možné meniť. Do okna Materiál vyplníme požadovaný materiál (buď prázdne vozidlo, ak sa jedná o prázdne vozidlo, alebo vážený materiál), klikneme na tlačidlo Vážiť a aktuálna hmotnosť sa zobrazí v okne Hmotnosť. Takto navážené vozidlo uložíme stlačením tlačidla Ulož.

 

Formulár “ŠTANDARD 2”

Nové váženie sa uskutoční stlačením tlačidla     Nové váženie v hornej lište programu.

 

Zobrazí sa nasledujúce okno.

Pre zvolenie vozidla je potrebné zadať do poľa (1) aspoň dva znaky z hľadaného EČV vozidla uloženého v zozname vozidiel. Nájdené zhody sa zobrazia v okne (2). Výberom myšou je potrebné označiť modrým zvolené vozidlo, ak je výsledkom vyhľadávania viac áut. Ak je nájdená len jedna zhoda, táto ja automaticky označená modrým. Neoznačenie vozidla vám neumožní uložiť neskôr vážny lístok, nakoľko nie je jasné o aké vozidlo sa jedná. Ak vozidlo ešte nie je v databáze, je možné ho pridať kliknutím na tlačidlo pridaj a následne opakovať hľadanie v poli (1).

 

Výber partneravodiča sa uskutočňuje analogicky v oknách (3) a (4). Ak má vozidlo predvoleného partnera navoleného v zozname áut (pole Majiteľ), tento je automaticky priradený po výbere vozidla v  predchádzajúcom kroku. Ak ho chcete zmeniť, stačí vpísať do okna (3) aspoň prvé dva znaky nového partnera a následne ho označiť  v okne (4). Pridanie nového partnera sa uskutoční rovnako ako v prípade vozidla stlačením tlačidla pridaj. V prípade, že treba uviesť viac partnerov, doplníte ich v poli (12) ako partner 2 alebo partner 3.

V  roletovom okne Druh Pohybu (5) je možné navoliť skladový pohyb: Príjem, výdaj, reklamácia, depozit. Pole Sklad (6) umožňuje zadať sklad, v ktorom sa uskutoční zvolený skladový pohyb.

Prvé váženie

 Do poľa (7) sa zadáva vážený materiál pre prvé váženie. Pomocou tlačidla Pridaj sa pridá nový materiál do zoznamu materiálov, ktorý sa následne dá zadať do vyhľadávacieho poľa. Ak sa váži prázdne vozidlo, ponechá sa alebo sa zvolí Prázdne vozidlo.

Pri automatickom vážení (váženie sa vykoná iba raz ) je nutné zvoliť druh materiálu.

Tlačidlom Vážiť (8) sa prenesie hmotnosť zobrazená v pravom hornom rohu hlavného okna programu do poľa Hmotnosť (9). Váženie uložíme tlačidlom Ulož. Práve uložené váženie sa zobrazí v zozname vážení a zostane zvýraznené hrubým písmom. To znamená, že dané váženie nie je ešte ukončené a čaká sa na druhé váženie (dováženie).

Druhé váženie

Pri druhom vážení (dovážení) tohto vozidla klikneme na tlačidlo Nové Váženie v hornej lište programu a vyhľadáme EČV vozidla v okne (1) a (2). Program automaticky dohľadá posledné neukončené váženie tohto vozidla. To bude pred vyplnené v časti Prvé váženie a nebude ho možné meniť. Do okna (10) vyplníme požadovaný materiál (buď prázdne vozidlo, ak sa jedná o prázdne vozidlo, alebo vážený materiál), klikneme na tlačidlo Vážiť a aktuálna hmotnosť sa zobrazí v okne (11). Do okna (12) je možné navoliť dvoch partnerov.Takto navážené vozidlo uložíme stlačením tlačidla Ulož.

 

Nakoľko je váženie ukončené, program zobrazí okno na tlač vážneho lístka.

Tlačiť počet strán s vážnym lístkom – 1 strana A4 obsahuje v štandardnom nastavení 2 vážne lístky formátu A5. Ďalšie možnosti tlače sú dostupné cez Nastavenie -> karta Nastavenie tlače -> Vážny lístok.

Vyberte tlačiareň – výber tlačiarne, ktorá má vytlačiť vážny lístok. Zvolená tlačiareň zostane ako predvolená.