Validácie

 

Pre otvorenie tabuľky validácií prejdite na Súbor ==> Nastavenia ==> Karta Validácia  

Validácie sa vo všeobecnosti používajú na predchádzanie chýb z nevyplnenia údajov počas vytvárania váženia, ktoré sa následne exportujú na vážny lístok.

Validáciu je možné upraviť zapnúť/vypnúť pri nasledujúcich udalostiach.

 1. Počas prvého váženia v stĺpci 1 validuje zvolené polia vo vážnom formuláry
 2. Počas dováženia v stĺpci 2 validuje zvolené polia vo vážnom formuláry
 3. Počas upravovania rozváženého váženia validuje zvolené polia vo vážnom formuláry.
 4. Počas upravovania už dokončeného váženia validuje zvolené polia vo vážnom formuláry.
 • Validuj druh pohybu – ak je táto možnosť zakliknutá, program počas váženia kontroluje či je zadaný druh pohybu (príjem,výdaj….). Ak užívateľ pole druh pohybu nezvolí, program ho automaticky upozorní hláškou,aby tak urobil.
 • Validuj hmotnosť – táto možnosť je predvolene zakliknutá od inštalácie programu. Program počas váženia kontroluje či je vyplnené políčko hmotnosť, respektíve či nieje na uloženom vážení 0 kg. Ak užívateľ nenaváži hmotnosť, program ho automaticky upozorní hláškou,aby tak urobil.
 • Validuj kontajner 1 – ak je táto možnosť zakliknutá, program počas prvého váženia kontroluje či je zadaný kontajner1 daného vozidla. Ak užívateľ kontajner 1 nezvolí, program ho automaticky upozorní hláškou,aby tak urobil.
 • Validuj kontajner 2 – ak je táto možnosť zakliknutá, program počas druhého váženia kontroluje či je zadaný kontajner 2 daného vozidla. Ak užívateľ kontajner 2 nezvolí, program ho automaticky upozorní hláškou,aby tak urobil.
 • Validuj materiál – táto možnosť je predvolene zakliknutá od inštalácie programu. Program počas váženia kontroluje či je vyplnené políčko materiál. Ak užívateľ počas váženie nezvolí žiadny materiál, program ho automaticky upozorní hláškou,aby tak urobil.
 • Validuj maximálnu povolenú hmotnosť –  Ak je táto možnosť zakliknutá a vážené vozidlo má v databáze vozidiel uvedenú maximálnu prípustnú hmotnosť, program počas váženia danú hmotnosť vozidla kontroluje. Ak vozidlo uvedenú hmotnosť prekročí, program ho automaticky upozorní. Poznámka : je možné nastaviť odchýlku maximálnej povolenej hmotnosti v % viď obr. dolu 
 • Validuj miesto – validácia miesta je určená pre špeciálny vážny formulár ( nesúvisí s formulárom Štandard )
 • Validuj partnera – ak je táto možnosť zakliknutá, program počas váženia kontroluje či je zadaný partner. Ak užívateľ partnera nezvolí, program ho automaticky upozorní hláškou,aby tak urobil.
 • Validuj pole Partner 2 – ak je táto možnosť zakliknutá, program počas váženia kontroluje či je zadaný partner 2. Ak užívateľ partnera 2 nezvolí, program ho automaticky upozorní hláškou,aby tak urobil.
 • Validuj pole Prepravca – ak je táto možnosť zakliknutá, program počas váženia kontroluje či je zadaný prepravca. Ak užívateľ prepravcu nezvolí, program ho automaticky upozorní hláškou,aby tak urobil.
 • Validuj sklad – ak je táto možnosť zakliknutá, program počas váženia kontroluje či je zadaný sklad. Ak užívateľ sklad nezvolí, program ho automaticky upozorní hláškou,aby tak urobil.
 • Validuj vodiča – táto možnosť je predvolene zakliknutá od inštalácie programu. Program počas váženia kontroluje či je zadaný vodič. Ak užívateľ vodiča nezvolí, program ho automaticky upozorní hláškou,aby tak urobil.
 • Validuj vozidlo – táto možnosť je predvolene zakliknutá od inštalácie programu. Program počas váženia kontroluje či je zadané vozidlo. Ak užívateľ vozidlo nezvolí, program ho automaticky upozorní hláškou,aby tak urobil.