Druh šrotu

 

Všeobecne nám doplnková databáza Druh šrotu slúži na označovanie kategórií šrotu.

Po kliknutí na tlačítko Evidencie sa zobrazí okno doplnkových databáz, ktoré sú vyvedené aj na vážny lístok (platí len pre vážny lístok Odpadové hospodárstvo 2).

 

 

Po zvolení Druh šrotu sa zobrazí databáza, kde si môžeme navoliť jednotlivé kategórie ( druhy ) šrotu. Napr. NO – nebzpečný odpad , OO – ostatný odpad atď čo sa nám následne vyvedie aj na vážny lístok ako Druh šrotu : Nebezpečný odpad.  

Cez tlačítko Pridaj vytvoríte novú kategóriu druh šrotu vyplnením tabuľky s názvom Farba materiálu.

 

 

Následne je nutné priradiť jednu z vytvorených kategórií Druh šrotu priamo v tabuľke materiál viď. obrázok

 

 

Následne sa Druh šrotu pre daný materiál vyvedie na vážny lístok po vytvorení váženia

 

Ďalšie odkazy v kategórii Evidencia

Prepravca

Databáza prepravcov

Čítaj viac

Kontajner

Automatické váženie (RFID)

Čítaj viac

Partner 2

Doplnková databáza partnerov

Čítaj viac