Partner 2

 

Všeobecne nám doplnková databáza Partner 2 slúži na dodatočnú evidenciu partnerov.

Z praxe však vieme, že doplnkovú databázu Partner 2 je možné premenovaním využiť aj ako evidenciu niečoho iného.

Napríklad: buď ako Pôvodca kameniva alebo ako Parcela alebo ako Pôvodca odpadu. Vždy však len jednu z nich.

 

Po kliknutí na tlačítko Evidencie sa zobrazí okno doplnkových databáz, ktoré sú zobrazené aj na vážny lístok.

 

 

Po zvolení Partner 2 sa zobrazí databáza pre partnera 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cez tlačítko Pridaj vytvoríte nového partnera vyplnením tabuľky Partner 2.

 

Ďalšie odkazy v kategórii Evidencie

Prepravca

Databáza prepravcov

Čítaj viac

Druh šrotu

Dodatočná kategória materiálu

Čítaj viac

Kontajner

Automatické váženie (RFID)

Čítaj viac