Pôvodca kameniva

 

Všeobecne nám doplnková databáza Pôvodca kameniva slúži na evidenciu pôvodcu kameniva.

Po kliknutí na tlačítko Evidencie sa zobrazí okno doplnkových databáz, ktoré sú zobrazené aj na vážny lístok.

 

Po zvolení Pôvodca kameniva sa zobrazí databáza pre pôvodcu kameniva.

 

 

Cez tlačítko Pridaj vytvoríte nového prepravcu vyplnením tabuľky Pôvodca Kameniva.

 

Ďalšie možnosti využitia databázy Partner 2

Partner 2

Čítaj viac

Parcela

Čítaj viac

Pôvodca odpadu

Čítaj viac