Parcela

 

Všeobecne nám doplnková databáza Parcela slúži na evidenciu parciel kde sa jednotlivé komodity pestovali. 

Po kliknutí na tlačítko Evidencie sa zobrazí okno doplnkových databáz, ktoré sú zobrazené aj na vážny lístok.

 

 

Po zvolení Parcela sa zobrazí databáza pre parcely.

 

 

Cez tlačítko Pridaj vytvoríte novú parcelu vyplnením tabuľky Parcela.

 

 

Následne je nutné počas váženia priradiť parcelu z databázy Parcela priamo v tabuľke váženia viď. obrázok

 

 

Následne sa Parcela zobrazí na vážnom lístku.

 

Ďalšie možnosti využitia databázy Partner 2

Pôvodca kameniva

Čítaj viac

Partner 2

Čítaj viac

Pôvodca odpadu

Čítaj viac