Pôvodca Odpadu

 

Všeobecne nám doplnková databáza Pôvodca odpadu slúži na dodatočnú evidenciu pôvodcov odpadu.

Po kliknutí na tlačítko Evidencie sa zobrazí okno doplnkových databáz, ktoré sú zobrazené aj na vážny lístok.

 

 

Po zvolení Pôvodca odpadu sa zobrazí databáza pre pôvodcu odpadu.

 

 

Cez tlačítko Pridaj vytvoríte nového pôvodcu odpadu vyplnením tabuľky Pôvodca odpadu.

 

Ďalšie možnosti využitia databázy Partner 2

Partner 2

Čítaj viac

Parcela

Čítaj viac

Pôvodca kameniva

Čítaj viac