Obnova dát zo zálohy

 

Pre obnovu dát zo zálohy zvolíme v hornej lište Súbor => Zálohovanie, pričom v otvorenom okne zvolíme kartu „Obnov zo zálohy“.

Tlačidlom Vyber zálohu vyberieme súbor so zálohou.

Stlačením tlačidla Vykonaj príde k importu dát do databázy programu.

Ďalšie odkazy v kategórii Zálohovanie / Obnova

Zálohovanie Dát a Nastavení

Podrobný popis ako vytvoriť zálohu programu Váženie

Čítaj viac