Zálohovanie dát a nastavení

 

Je veľmi dôležité pravidelne (raz za deň, týždeň) vykonávať zálohu údajov ! Pri poruche počítača (pevného disku, sw), alebo poškodení databázy programu nebude možné bez uskutočnenej zálohy na externom záložnom médiu (iný PC, USB disk, CD…) obnoviť uložené váženia a zoznamy.

 

Na operačnom systéme WINDOWS je možné uskutočniť zálohu na pevný disk počítača, iba ak je program spustený pod oprávnením správca ! Inak je možné zálohovať iba na USB kľúč !

 

Pre vykonanie zálohy treba v hornej lište programu zvoliť Súbor => Zálohovanie, pričom sa otvorí nasledovné okno :

Pre uskutočnenie zálohy na karte Zálohuj vyberieme cieľový adresár kliknutím na tlačidlo Vyber adresár.

 

Možnosť „Záloha údajov a nastavení“ uskutoční zálohu údajov a nastavení, pričom bude možné tieto údaje obnoviť aj v inej verzii programu. (odporúčaný spôsob zálohy)

 

Možnosť „Záloha štruktúry, údajov a nastavení“ vykoná zálohu všetkých údajov a takto uložené dáta bude možné naimportovať len do rovnakej verzie programu, z ktorej boli odzálohované.

 

Stlačením tlačidla Vykonaj uskutočníme vytvorenie zálohy vo zvolenom adresári. Tlačidlo Zruš zatvorí okno bez vytvorenia zálohy.

 

Odporúčame vykonávať zálohy priebežne a minimalizovať tým riziko straty dát !

Ďalšie odkazy v kategórii Zálohovanie / Obnova

Obnova dát zo zálohy

Podrobný popis ako vytvoriť obnovu zo zálohy

Čítaj viac