Prehľady (bilancie) vážení

 

Program poskytuje možnosť vytvárať tlačové zostavy – prehľady (bilancie), alebo excelovské, či PDF zostavy podľa zvolených kritérií. Po stlačení tlačidla Prehľady v hornej lište programu sa zobrazí nasledovné okno.

V  tomto okne je možné navoliť žiadaný prehľad.

Program vytvorí prehľad ako prienik zvolených kritérií: Vozidlo, Partner, Číslo OP, Prepravca, Materiál, Sklad. V rámci jedného kritéria (napr. Vozidlo) je možné navoliť viacero položiek (EČV vozidla) alebo ani jednu – v tomto prípade sa počítajú všetky položky daného kritéria (všetky vozidlá). Položky sa navolia tak, že do horného poľa  sa zadajú aspoň dva znaky hľadanej položky, čím sa začnú vyhľadávať všetky položky, ktoré obsahujú zadané znaky. Postupným zadávaním ďalších znakov sa vyhľadávanie upresňuje. Po zobrazení hľadanej položky sa kliknutím vyberie a stlačením tlačidla Pridať  sa presunie do okna Navolený filter . Takto sa môže zadať ľubovoľný počet položiek v rámci každého kritéria. Výsledná kombinácia, podľa ktorej sa vytvorí konečný prehľad, je možné skontrolovať v okne Navolený filter.

V  rolovacom menu „Platnosť váženia“ je možné určiť, či sa majú do úvahy brať všetky, len platné, alebo len stornované váženia.

Zvolený dátum a čas ohraničí obdobie, za ktoré sa vytvorí prehľad.

Formát výstupu určuje možnosť výstupu : Tlačová zostava – vtedy sa prehľad vytlačí na predvolenej tlačiarni v prostredí Windows.

Formát výstupu Excel po zadaní miesta uloženia vytvorí csv súbor so zvoleným prehľadom. V csv súbore budú v tabuľkovej forme zobrazené všetky váženia vyhovujúce kritériám.

Formát výstupu PDF vytvorí PDF súbor, ktorý je možné prezrieť si na obrazovke, vytlačiť, alebo napr. poslať mailom.

Možnosť „Na výstup zaradiť“ je platné len pri použití formátu výstupu „Tlačová zostava“. Vtedy je možné určiť, či sa v danej bilancii na mieste partnera má zobraziť názov partnera – možnosť „pole Partner“, alebo číslo OP partnera  – možnosť „číslo OP“. Prostredná možnosť je aplikovaná pri špeciálnom nastavení programu.

Pri zvolení voľby „Generuj len sumár materiálu“ bude vygenerovaný iný typ prehľadu, ktorý agregovane zobrazí bilanciu zosumarizovanú podľa druhu pohybu, materiálu a partnera, pričom zosumarizuje počet vážení a celkovú netto hmotnosť, ktorá bola odvážená s daným materiálom a partnerom. Jednotlivé váženia sčíta sumárne aj po jednotlivých materiáloch.

Vytvorenie zostavy uskutočníte stlačením tlačidla Tlač v spodnej časti okna. Záložka Skladové hospodárstvo je využiteľná pri programe so skladovým hospodárstvom. Umožňuje vytlačiť aktuálne zásoby materiálu na sklade.

Záložka Vážne lístky umožňuje po zadaní dátumu vytlačiť na tlačiarni všetky vážne lístky za dané obdobie. Po navolení partnera vytlačí len vážne lístky s daným partnerom a obdobím na tlačiareň.

 

Ďalšie odkazy v kategórii prehľady

Doplnkové funkcie prehľadov

Ďalšie možnosti pri generovaní prehľadov

Čítaj Viac

Vytváranie prehľadov

Podrobný popis vytvárania prehľadov

Čítaj Viac

Sumárne prehľady

Vytváranie sumárnych prehľadov podľa ...

Čítaj viac