Sumárne prehľady podľa ….

 

Počas váženia si volíte v poli “Druh pohybu” pohyb, ktorý slúži ako jedno z kritérií pre vytvorenie prehľadu

 

 

 

 

Pre špecifikáciu prehľadu si viete vybrať z nasledovných kritérií : Všetky pohyby, Príjem, Výdaj, Reklamácia, Depozit. 

 

Ďalej si v kategórii Sumárne prehľady vytvorite prehľady podľa materiálu, prepravcu, vozidla, skladu, miesta odberu, stavby prípadne s rozpisom EČV.

 

Formát výstupu : 

Výstupný formát prehľadov je možné vytvoriť tromi spôsobmi.

  • Tlačová zostáv ( vytlačenie na tlačiarni )
  • PDF ( vytvorenie .pdf formátu kde sa prehľad zobrazí na obrazovke )
  • Excel štandard ( vytvorenie .csv formátu v tabuľkovej forme )

Po kliknutí na Tlač sa vám vytvorí prehľad podľa kritérií, ktoré ste si zvolili a to už ako Tlačová zostrava, PDF alebo Excel štandard.

 

Výsledok: 

Program na základe zvoleného typu sumárneho prehľadu vygeneruje sumárny prehľad pre každý druh pohybu, ktorý je navolený na váženiach za vybrané obdobie. Ak máte v danom období len váženia s druhom pohybu príjem a výdaj, tak program vyygeneruje dva dokumnety a rozdelí váženia na zvlášť príjem a zvlášť výdaj. Ak máte v danom období napríklad na váženiach tri druhy pohybu – nesledovať, príjem a výdaj, tak program vygeneruje prehľad pre každý druh pohybu zvlášť. 

 

  • Sumár pohybov Nesledovať ( počet vážení a súhrn množstva materiálu za Vami zvolené obdobie uvedených v tabuľke váženia ako Nesledovať )

 

 

  • Sumár pohybov Príjem ( počet vážení a súhrn množstva materiálu za Vami zvolené obdobie uvedených v tabuľke váženia ako Príjem )

 

 

  • Sumár pohybov Výdaj ( počet vážení a súhrn množstva materiálu za Vami zvolené obdobie uvedených v tabuľke váženia ako Výdaj )

 

 

  • Sumár pohybov Reklamácia  ( počet vážení a súhrn množstva materiálu za Vami zvolené obdobie uvedených v tabuľke váženia ako Reklamácia )

 

 

  • Sumár pohybov Depozit ( počet vážení a súhrn množstva materiálu za Vami zvolené obdobie uvedených v tabuľke váženia ako Depozit )

Sumárny prehľad podľa partnera : 

 

Sumárny prehľad podľa partnera s rozpisom EČV : 

 

Sumárny prehľad odpadové hospodárstvo : 

 

 

Sumárny prehľad podľa miesta odberu : 

 

 

Sumárny prehľad podľa miesta odberu s rozpisom EČV :

 

 

 

Ďalšie odkazy v kategórii prehľady

Prehľady (bilancie) vážení

Vytváranie tlačových zostáv

Čítaj viac

Vytváranie prehľadov

Podrobný popis ako postupovať pri vytváraní prehľadov

Čítaj viac

Doplnkové funkcie prehľadov

Ďalšie možnosti pri generovaní prehľadov

Čítaj viac