Zoznam vážení

 

Tento zoznam obsahuje zoznam všetkých vážení. Spodná lišta a jej funkcie sú totožné s tým v zozname partnerov. Aj v zozname vážení, ak má užívateľ potrebné oprávnenia  je možné natrvalo vymazať váženie kliknutím na tlačidlo Zmaž. Takto natrvalo vymažete aktuálne vysvietené váženie. Po ukončení nového váženia sa jeho hodnoty zobrazia aj v tabuľke (1) v hornej lište programu.

 

Obrázok – Horná lišta programu

 

 

Opravu vážneho lístka je možné uskutočniť výberom vážneho lístka, ktorý chcete zmeniť. Opravu je možné uskutočniť kliknutím na daný vážny lístok, ktorý sa vysvieti modrým a následne kliknutím na tlačidlo Oprav v  spodnej lište programu spustíte jeho editáciu. Opravu je taktiež možné uskutočniť dvojklikom na danú položky (vážny lístok) v zozname vážení, čím sa otvorí tento lístok pre editáciu.

Obrázok vpravo zobrazuje okno vyvolané v dôsledku uskutočnenia opravy vážneho lístka. Každú položku je možné zmeniť obdobným spôsobom, ako pri ich zadávaní popísanom v časti Uskutočnenie váženia. Po dokončení editácie je potrebné uložiť vážny lístok stlačením tlačidla Ulož v spodnej časti okna. Ak nechcete vykonať zmeny na vážnom lístku, stlačte tlačidlo Zruš.

Pre Stornovanie lístka je potrebné zakliknúť položku Stornované váženie v  spodnej časti okna. Po zakliknutí treba túto zmenu uložiť stlačením tlačidla Ulož alebo neuložiť zmenu stlačením tlačidla Zruš v spodnej časti tohto okna.

V zozname vážení sú hrubým písmom označené nedokončené váženia – tj. dané auto bolo vážené len raz (buď ako plné, alebo ako prázdne) a je potrebné ho dovážiť. Nebude možné toto auto opäť vážiť s iným partnerom, či materiálom, pokiaľ nebude toto váženie riadne ukončené.

V zozname vážení sú červeným písmom zobrazené stornované váženia.

V zozname vážení je možné pomocou tlačidla Filter vyhľadať váženia podľa dátumu ich uskutočnenia, EČV vozidla, partnera, materiálu, atď. V tabuľke po kliknutí na tlačidlo Filtruj zo spodnej lišty programu treba zadať hľadané parametre do formulára. Po stlačení tlačidla Filtru sa zobrazia nájdené váženia v zozname vážení. Pre zrušenie filtra treba kliknúť na tlačidlo Filtruj a následne Cancel.

Ďalšie odkazy v kategórii Vytvorenie váženia

Uskutočnenie Váženia

Postup ako vytvoriť nové váženie

Čítaj viac