Zoznam partnerov

Menu zoznam partnerov je možné spustiť kliknutím na tlačidlo v hornej lište, alebo stlačením CTRL + P, prípadne výberom z rolovacieho menu v záložke Evidencia. Pre úpravu zoznamu partnerov sa používajú tlačidlá na spodnej lište :

Pridaj – pridanie nového partnera

Oprav – úprava označeného partnera vysvieteného na modro

Zmaž –  zmazanie označeného partnera vysvieteného na modro, ak tento nebol použitý vo vážení. Mazanie partnerov použitých vo vážení nie je možné.

 

V strede spodnej lišty sa nachádza listovanie po jednotlivých stranách zoznamu partnerov. Program zobrazuje číslo aktuálnej strany / počet všetkých strán.

Filter – umožňuje nájsť partnera v zozname podľa zadaných kritérií. Po stlačení tlačidla sa otvorí rovnaký formulár ako pre pridanie nového partnera. Do poľa názov je následne možné zadať  akékoľvek aspoň dve hľadané písmená z názvu firmy a stlačiť tlačidlo Filtruj. Nájdené zhody sa zobrazia v zozname partnerov. Pre zrušenie filtra treba opäť kliknúť na tlačidlo Filter a následne na tlačidlo Zruš.

Načítaj – Obnova stránky s partnermi. Používa sa na znovunačítanie zoznamu partnerov. Novo zadaný(í) partner(i) sa nemusí(ia) okamžite zobraziť v zozname, ak je otvorené okno s partnermi. Po stlačení tlačidla načítaj sa novo zadaný(í) partner(i) zobrazí(ia) aj v zozname.

Koniec – zatvorí okno s partnermi. 

Pridanie nového partnera sa uskutoční stlačením tlačidla Pridaj na spodnej lište, pričom sa otvorí okno na zadanie nového partnera.

Zaškrtnutie políčka Súkromník vypína možnosť zadania IČO a DIČ a umožňuje zadať číslo občianskeho preukazu.

Pre zadanie nového partnera je potrebné zadať aspoň názov partnera v poli Názov  a prípadne vyplniť ďalšie voliteľné polia – IČO, IČ DPH a ďalšie.

Pole Spôsob úhrady určuje predvolený spôsob úhrady pre zadaného partnera a ponúka tieto možnosti: Hotovosť, Faktúra, Iný spôsob, Nefakturovať. Ide o informatívne pole, ktoré je uvedené na vážnom lístku, pokiaľ je zaškrtnuté políčko zobrazovať spôsob úhrady (Nastavenie -> karta Nastavenie tlače) a je zvolený vzor vážneho lístka Odpadové hospodárstvo 2. Je možné zapnúť funkciu, ktorá sa po každom dovážení spýta na spôsob úhrady, ktorý sa má uložiť pre dané váženie. Po zapnutí tejto funkcie pribudne v hlavnom okne v zozname vážení tlačidlo Spôsob úhrady, ktorým je možné kedykoľvek zmeniť spôsob úhrady pre zvolené váženie.

Kliknutím na tlačidlo Ulož sa uloží novo zadaný partner.

Kliknutím na tlačidlo Zruš sa novo zadaný partner neuloží a okno sa zatvorí.

Ďalšie odkazy v kategórii Práca s databázami

list-image

Materiál

Pridanie materiálu do databázy materiálov

Čítaj viac
list-image

Sklady

Pridanie skladov do databázy skladov

Čítaj viac
list-image

Vozidlo

Pridanie vozidla do databázy vozidiel

Čítaj viac