Zoznam vozidiel

Pre pridanie vozidla kliknite na .

Zoznam vozidiel a  jeho ovládanie je totožné so zoznamom partnerov. Pre pridanie nového vozidla je potrebné kliknúť na tlačidlo Pridaj v  spodnej lište.

Zobrazené okno ponúka nasledovné možnosti :

EČV – zadanie evidenčného čísla vozidla. Doporučujeme zadávanie vozidla bez medzier v jednotnom formáte, kvôli presnejšiemu vyhľadávaniu.

EČV návesu – zadanie evidenčného čísla návesu.  Ak nepotrebujete evidovať návesy, nechajte pole prázdne.

Majiteľ – Ak auto má prideleného partnera, tohto je možné uložiť k  danému autu. Po kliknutí do okna Nezadaný partner treba vpísať aspoň dva znaky z názvu partnera (akékoľvek dva po sebe idúce znaky v názve). Nájdené zhody sa zobrazia v spodnom okne. Kliknutím na správneho partnera  a jeho označenie modrým uskutočníte výber partnera. Ak je výsledkom vyhľadávania len jeden partner, tento je automaticky označený modrým. Ak chcete k vozidlu určiť partnera, ktorý bude vo vážení použitý ako predvolený partner pre toto vozidlo, prosím, vždy sa uistite, že v väčšom okne máte označeného modrým zvoleného partnera. Ak tomu tak nie je, kliknite na tohto partnera opäť.

Vodič – umožňuje priradiť predvoleného vodiča pre toto vozidlo. Vyhľadávanie vodiča funguje rovnako, ako vyhľadávanie Majiteľa. Vodiči sa vyhľadávajú podľa ich priezviska.

Hmotnosť – hmotnosť prázdneho vozidla. Táto hmotnosť sa dá zadať buď manuálne v tomto okne, alebo bude zapísaná pri najbližšom vážení tohto vozidla ako prázdneho. Každé ukončené váženie vozidla ako prázdneho aktualizuje jeho (prázdnu) hmotnosť v zozname vozidiel.

Maximálna prípustná hmotnosť – pri zadaní max prípustnej hmotnosti obsluha počas váženia vie či vozidlo s materiálom prekročilo alebo neprekročilo max prípustnú hmotnosť.

Kód – Čiarový kód vozidla používaný pri automatickom vážení. Toto pole nie je potrebné pri manuálnom vážení vypĺňať.

Prepravca – umožňuje priradiť predvoleného prepravcu pre toto vozidlo. Vyhľadávanie prepravcu funguje rovnako, ako vyhľadávanie Majiteľa.

Vozidlo vážiť ako Netto hmotnosť

Vozidlo vyžaduje permanentné váženie prázdnej hmotnosti – toto zaškrtávacie políčko je určené pre automatický režim váženia. Pokiaľ je políčku zakliknuté, vyžaduje sa, aby vozidlo bolo vážené vždy dvakrát – prázdne a plné (alebo naopak). V prípade, že políčko nie je zaškrtnuté, vozidlo sa v automatickom režime váži iba plné a ako prázdna hmotnosť je použitá prázdna hmotnosť z evidencie vozidiel. Pri manuálnom režime toto nastavenie nemá funkciu.

Popis – bližší popis vozidla pre vaše účely evidencie. Kliknutím na tlačidlo Ulož sa vozidlo uloží do zoznamu vozidiel. Kliknutím na tlačidlo Zruš sa vozidlo Neuloží do zoznamu vozidiel.

Rfid – jedinečný kód identifikačného prvku (Rfid čip) vozidla. Používa sa pri automatickej identifikácii vozidla anténami na snímanie Rfid čipu upevneného na vozidle.

V zozname vozidiel je taktiež ako v prípade partnerov možné vyhľadávať vozidlá pomocou EČV a funkcie FILTER. Stačí stlačiť tlačidlo Filter, do poľa EČV zadať aspoň dve písmená z hľadanej značky a potvrdiť tlačidlom Filtruj. V zozname sa zobrazia vozidlá vyhovujúce zadaným kritériám. Pre zrušenie filtra treba kliknúť na tlačidlo filter a následne na tlačidlo Zruš.

Ďalšie odkazy v kategórii Práca s databázami

list-image

Materiál

Pridanie materiálu do databázy materiálov

Čítaj viac
list-image

Sklady

Pridanie skladov do databázy skladov

Čítaj viac
list-image

Partneri

Pridanie partnerov do databázy partnerov

Čítaj viac