Nastavenie oprávnení pre používateľov

 

Pre nastavenie práv pre používateľov zvolíme v hornej lište Súbor => Oprávnenia, pričom v otvorenom okne si z rolovacieho menu vyberieme užívateľa, ktorému chceme navoliť oprávnenia.

Zobrazí sa tabuľka, ako je na obrázku vpravo.

 

Atribúty Pridaj, Oprav, Zmaž pre časti Vozidlo, Partner, Materiál, Sklad, Vodič umožňujú navoliť pre daného používateľa možnosť vytvárať nové vozidlá (partnerov, materiály, atď.), opravovať názvy a údaje už existujúcich áut (partnerov, materiálov, atď.) a vymazávať záznamy áut (partnerov, materiálov), atď. – avšak iba tých, ktoré neboli použité vo vážení. Tj., nie je s nimi vytvorený vážny lístok. Tieto je možné zmazať až po zmazaní všetkých vážnych lístkov, ktoré obsahujú dané auto (partnera, materiál), ktorý potrebujeme vymazať.

V časti Váženie je možné navoliť :

Pridaj – umožňuje vytvoriť nové váženie

Oprav – umožňuje užívateľov opraviť vážny lístok – napr. vymeniť EČV, partnera, materiál

Zmaž – umožňuje užívateľovi natrvalo ZMAZAŤ váženie (nie je možný návrat)

Storno – umožní užívateľovi vystornovať vážny lístok

Hmotnosť – umožňuje užívateľovi zadávať hmotnosť manuálne cez klávesnicu (bez použitia tlačidla Vážiť)

Zadaj dátum manuálne – umožňuje užívateľovi upraviť dátum a čas váženia

Povoľ váženie bez NO – nepoužíva sa v základnej verzii programu

Zmaž v 2.kroku váženia – nepoužíva sa v základnej verzii programu

Zmeniť materiál – nepoužíva sa v základnej verzii programu

Zmeniť kontajner – nepoužíva sa v základnej verzii programu

Zmeniť partnera – nepoužíva sa v základnej verzii programu

Vážiť ručne AVS– nepoužíva sa v základnej verzii programu

Export do XML – nepoužíva sa v základnej verzii programu

Uprav pole ‘’ – umožňuje upravovať pole pre zadanie teploty

Povoľ úpravu zrážky – umožňuje upravovať a zadávať zrážku na vážení (v jednotkách hmotnosti, alebo v percentách)

Povoľ automatické ukončenie – umožňuje využívať funkciu „Ukonči automaticky“ pre váženie vozidiel na jedenkrát

Povoľ editáciu neukončeného – umožňuje editovať váženie, ak je rozvážené (napr. vymeniť firmu na rozváženom vážení)

Povoľ vyhľadávanie vo všetkých objednávkach – nepoužíva sa v základnej verzii programu

Povoľ viacnásobný transfer – (Modul: Transfer váženia) – umožňuje vykonať opätovný transfer váženia, na ktorom už bol vykonaný jeden transfer.

 

V časti Vozidlo:

Táto časť zahŕňa oprávnenia pre prácu s databázou vozidiel.

Pridaj – vložiť nový záznam

Uprav – upraviť existujúci záznam

Zmaž – natrvalo zmazať záznam, ktorý nie je použitý vo vážení

 

V časti Materiál:

Táto časť zahŕňa oprávnenia pre prácu s databázou materiálov.

Pridaj – vložiť nový záznam

Uprav – upraviť existujúci záznam

Zmaž – natrvalo zmazať záznam, ktorý nie je použitý vo vážení

 

V časti Sklad:

Táto časť zahŕňa oprávnenia pre prácu s databázou skladov.

Pridaj – vložiť nový záznam

Uprav – upraviť existujúci záznam

Zmaž – natrvalo zmazať záznam, ktorý nie je použitý vo vážení

 

V časti Kredit:

Táto časť zahŕňa oprávnenia pre prácu s modulom Kredit.

 

V časti Cena:

 

V časti Partner:

Táto časť zahŕňa oprávnenia pre prácu s databázou partnerov.

Pridaj – vložiť nový záznam

Uprav – upraviť existujúci záznam

Zmaž – natrvalo zmazať záznam, ktorý nie je použitý vo vážení

 

Ostatné položky nie sú aplikovateľné na základnú verziu programu Váženie.

V časti Používatelia – v prípade začiarknutia voľby Všetky bude mať užívateľ možnosť pridávať užívateľov a taktiež meniť údaje už existujúcich užívateľov. Upozornenie – v prípade tohto oprávnenia môže užívateľ meniť heslá akémukoľvek užívateľovi !

V časti Oprávnenia –  v prípade začiarknutia voľby Všetky bude mať užívateľ možnosť meniť oprávnenia všetkým používateľom.

Pre uloženie nastavení pre aktuálne zvoleného užívateľa treba stlačiť tlačidlo Ulož. Pre návrat bez zmien, treba stlačiť tlačidlo Zruš.

Ďalšie odkazy v kategórii Základné nastavenia

Základný prehľad programu Váženie

Základný prehľad programu

Čítaj viac

Základné nastavenia programu

Zadávanie údajov do Vážneho lístku, nastavenie tlače

Čítaj viac

Vytváranie používateľov

Vytváranie používateľských kont programu

Čítaj viac

Validácie

Popis ako predchádzať chybám z nevyplnenia údajov počas vytvárania váženia

Čítaj viac