Základné nastavenia programu

 

 

 

 

 

 

V hornom menu sa po navolení Súbor => Nastavenia zobrazí okno nastavení.

 

Texty vážneho lístku obsahujú možnosti definovať názvy položiek na vážnom lístku.

Okno Dodávateľ je určené pre zadanie informácií o dodavateľskej firme.

Pole „Pôvod kameniva“ umožňuje zadávať druhého partnera k váženiu. Tento partner je evidovaný tiež v zozname partnerov.

 

 

 

 

 

 

 

Na karte Nastavenie tlače je možné zvoliť zaškrtávacie políčko „chcem tlačiť 2 kópie vážneho lístka na A4“. Program bude po zaškrtnutí tlačiť 2 lístky pod seba na hárok A4.

Zaškrtávacia políčko „zobrazovať potvrdzovaciu otázku po úspešne ukončenom vážení“ slúži na zobrazenie otázky „ Chcete tlačiť vážny lístok ?“ po úspešne ukončenom vážení. V  prípade odpovede áno sa na predvolenej tlačiarni vytlačí lístok, v prípade kliknutia na nie dôjde len k uloženiu váženia bez tlače vážneho lístka. Ak táto možnosť nie je zaškrtnutá, bude program automaticky po každom úspešne ukončenom vážení tlačiť vážny lístok.

Vážne lístky je možné tlačiť aj vo Formáte A5. Zaškrtávacie políčko “Tlačiť vážny lístok vo formáte A5” a vyberiete si “Orientáciu stránky formátu A5” buď “Na výšku” alebo “Šírku”.

Políčko „tlačiť sumár materiálov ako súčasť základného tlačového prehľadu“ pridá do tlačového prehľadu sumáre hmotností jednotlivých materiálov zobrazených v prehľade. Táto funkcia slúži pre sumarizáciu navážených hodnôt materiálov po položkách pre daný vyfiltrovaný prehľad.

 

 

 

Ďalšie odkazy v kategórii Základné nastavenia

Základný prehľad programu Váženie

Základný prehľad programu

Čítaj viac

Vytváranie používateľov

Vytváranie používateľských kont programu

Čítaj viac

Nastavenie oprávnení pre používateľov

Každý užívateľ má svoje jedinečné oprávnenia ako narábať s programom

Čítaj viac

Validácie

Popis ako predchádzať chybám z nevyplnenia údajov počas vytvárania váženia

Čítaj viac