Základný prehľad programu Váženie

 

Program Váženie zabezpečuje záznam a spracovanie evidencie vážení. Po spustení sa zobrazí hlavné okno programu (obr. 1).

Obrázok 1 – Hlavné okno programu

 

V hornej lište programu sa nachádzajú tieto tlačidlá :

Nové váženie – uskutočnenie nového váženia zadaním požadovaných hodnôt o vážení

Partneri – zoznam partnerov s ich údajmi (adresa, IČO, DIČ, atď.)

Vozidlá – zoznam vozidiel s ich údajmi (EČV, Partner, atď.)

Materiál – zoznam materiálov s ich cenami

Skladové karty – sú aktívne v prípade verzie so skladovým hospodárstvom

Sklady – zoznam skladov

Váženie – zoznam uskutočnených vážení

Prehľady – Vytváranie sumárov na základe zadaných kritérií

V hornej lište sa taktiež zobrazujú hodnoty posledného uskutočneného váženia. Tieto hodnoty sa začnú zobrazovať po prvom uskutočnenom vážení po spustení programu.

Položky v podobe tlačidiel v hornej lište je možné spustiť aj pomocou rolovacieho menu v hornej lište programu : Evidencia => Partneri, Evidencia => Vozidlá, alebo príslušnou klávesovou skratkou zobrazenej v menu – CTRL + P, CTRL + V, atď.

Ďalšie odkazy v kategórii Základné nastavenia

Základné nastavenia programu

Zadávanie údajov do Vážneho lístku, nastavenie tlače

Čítaj viac

Vytváranie používateľov

Vytváranie používateľských kont programu

Čítaj viac

Nastavenie oprávnení pre užívateľov

Každý užívateľ má svoje jedinečné oprávnenia ako narábať s programom

Čítaj viac

Validácie

Popis ako predchádzať chybám z nevyplnenia údajov počas vytvárania váženia

Čítaj viac